Títols

ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Per poder sol·licitar els títol de la ESO i BATXILLERAT, és obligatori aportar:

Historial acadèmic on consta que l’alumne/a ha finalitzat els seus estudis obligatoris.

Original i fotocopia del DNI/NIE.

Carnet de familia nombrosa o monoparental, si s’escau.

Acreditació de grau de discapacitat de l’alumne/a, si s’escau.

Acreditació de ser victima d’actes terroristes, si s’escau.

En el cas de que l’alumne no pugui recollir personalment el títol, cal presentar l’autorització tenint en compte que cal presentar:

Fotocòpia del DNI de la persona autoritzant.

Fotocòpia del DNI de la persona autoritzada.

Documents per descarregar

Aquí podeu descarregar-vos i omplir el document de sol·licitud del títol que caldrà entregar a secretaria amb la documentació especificada

Enllaços d'interès

Aquí hi trobareu plataformes educatives, gestions ...